ΦΕΚ 4652/Β/17.12.2019

  • 17 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 547/Φ.111Α

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής κατ’ εφαρμογή των Διεθνών Συμφωνιών.(3)

Επιστροφή