ΦΕΚ 740/Δ/13.12.2019

  • 16 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 6942

Τροποποίηση σχεδίου πόλης, στην πολεοδομική ενότητα VI (Στρατώνες) του Δήμου Τρικκαίων - τμήμα «Γέφυρα Πάσχου II», με: α) την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΤΟΠΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», επί της οδού Καρδίτσης, β) την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ», έμπροσθεν του Ο.Τ. Γ 1522, γ) τον χαρακτηρισμό όλων των ανωτέρω ως «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ», (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ).(2)

Επιστροφή