ΦΕΚ 4630/Β/13.12.2019

  • 16 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. Α.1458

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τις φορολογικές αποθήκες προϊόντων του άρθρου 90 του ν. 2960/2001.(2)

Επιστροφή