ΦΕΚ 4583/Β/13.12.2019

  • 16 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 1019/2019

Καθορισμός του οφειλόμενου ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) περιόδου 2007-2011, σε εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4635/2019.(1)

Επιστροφή