ΦΕΚ 4578/Β/13.12.2019

  • 16 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 125210

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014-2020».(3)

Επιστροφή