ΦΕΚ 737/Δ/11.12.2019

  • 11 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 134218 ΕΞ 2019

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη σύσταση υπόγειας δουλείας διέλευσης καλωδίων υπέρ και με δαπάνες ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο Δήμο Μονεμβασιάς του Ν. Λακωνίας (Διασύνδεση 150 kV ΕΡ Πελοποννήσου - Κρήτης, Φάση Ι).(1)

Επιστροφή