ΦΕΚ 733/Δ/11.12.2019

  • 11 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/486153/50656/3740/1140

Χαρακτηρισμός ως νεότερου μνημείου, του κτιρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Λιτσάκη στην θέση «Σπηλάδια» στον Κάμπο της Χίου.(1)

Επιστροφή