ΦΕΚ 4519/Β/10.12.2019

  • 11 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 1093/2019

Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2019.(2)

Επιστροφή