ΦΕΚ 739/Δ/13.12.2019

  • 13 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 134031 ΕΞ 2019

Σύσταση υπόγειας δουλείας διέλευσης καλωδίων με αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στον Δήμο Πλατανιά του Ν. Χανίων (Διασύνδεση 150 KV ΕΡ Πελοποννήσου-Κρήτης, Φάση Ι).(1)

Επιστροφή