ΦΕΚ 4589/Β/13.12.2019

  • 13 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 81905/1018

Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 20794/2222/2012 (Β’ 1466) και Φ50/48597/5875/ 2009 (Β’ 1975) σχετικά με τα τυπικά προσόντα των ελεγκτών Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.(1)

Επιστροφή