ΦΕΚ 4586/Β/13.12.2019

  • 13 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 3122.1-Τ68/87407/2019

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επίστρωση υφιστάμενου μώλου περιοχής Φοίνικα Ν. Σύρου.(4)

Επιστροφή