ΦΕΚ 3344/Β/06.09.2017

  • 26 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 10246/124539

Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Λαρισαίων Ν. Λάρισας.(1)

Επιστροφή