ΦΕΚ 4560/Β/13.12.2019

  • 13 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 3122.1-Τ27/87282/2019

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την μελέτη και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στον λιμένα νήσου Θάσου».(1)

Επιστροφή