ΦΕΚ 718/Δ/09.12.2019

  • 09 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 8495

Μερική ανάκληση της αριθμ. 108424/13.9.1934 (ΦΕΚ 133/Β΄/1934) απόφασης κήρυξης του Υπ. Γεωργίας, για έκταση εμβαδού 2,00 στρ.(2)

Επιστροφή