ΦΕΚ 728/Δ/09.12.2019

  • 10 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 3121.6/84291/2019

Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Πυθαγορείου Σάμου.(1)

Επιστροφή