ΦΕΚ 217/ΑΑΠ/31.08.2017

  • 26 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 31-08-17

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Συνοικίας Γ΄, Ο.Τ. 100 του Δήμου Χαλκίδας (Ν. Ευβοίας) με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.(2)

Επιστροφή