ΦΕΚ 745/Δ/13.12.2019

  • 16 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 792512

Καθορισμός όρων δόμησης στο ΧΩΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ στο Ο.Τ. 1237 στο Πάτημα 1, έγκριση σκοπιμότητας της μελέτης «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» και έγκριση της προτεινόμενης διαμόρφωσης του Δήμου Χαλανδρίου».(2)

Επιστροφή