ΦΕΚ 4607/Β/13.12.2019

  • 18 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. Δ22/4193

Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.(1)

Επιστροφή