ΦΕΚ 708/Δ/29.11.2019

  • 02 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/412790/43395/3255/989

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλαιού λιθόκτιστου γεφυριού που βρίσκεται στον ποταμό Πηνειό στο χωριό Κάλφα, Δημοτικής Ενότητας Τριταίας - Δήμος Ερυμάνθου -Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Ερυμάνθου.(2)

Επιστροφή