ΦΕΚ 708/Δ/29.11.2019

  • 02 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 6139

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας στο Ο. Τ. 101β. (4)

Επιστροφή