ΦΕΚ 704/Δ/29.11.2019

  • 02 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. Π.Δ. 4-11-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς Νομού Αττικής στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση 34 στο Ο.Τ. 168/Τ. 26 με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης.(1)

Επιστροφή