ΦΕΚ 704/Δ/29.11.2019

  • 02 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. Π.Δ.4-11-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πετρουπόλεως (ν. Αττικής), σε τμήμα του Ο.Τ. 326, για τον καθορισμό χώρου βρεφονηπιακού σταθμού και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.(2)

Επιστροφή