ΦΕΚ 4397/Β/29.11.2019

  • 02 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 120281

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014 - 2020».(1)

Επιστροφή