ΦΕΚ 4296/Β/27.11.2019

  • 28 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 42188/3721

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Υπουργείου στο Δήμο Διδυμοτείχου.(2)

Επιστροφή