ΦΕΚ 4296/Β/27.11.2019

  • 28 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 120170

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».(1)

Επιστροφή