ΦΕΚ 4295/Β/27.11.2019

  • 28 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053

Διαδικασία Αναδρομικής Εκκαθάρισης Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).(1)

Επιστροφή