ΦΕΚ 4290/Β/27.11.2019

  • 28 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. Β/7/οικ.53026/4585

Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).(1)

Επιστροφή