ΦΕΚ 699/Δ/29.11.2019

  • 29 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/244962/4343

Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 12 της Τ.Κ. Δοκιμίου του Δήμου Αγρινίου. (2)

Επιστροφή