ΦΕΚ 3391/Β/19.09.2017

  • 28 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. ΔΑΕΕ/οικ. 1470/Φ. Γενικά

Ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου: «Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Δημόσια Έργα» στη ΓΓΥ» στη Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ).(2)

Επιστροφή