ΦΕΚ 201/Α/12.12.2019

  • 12 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4646

Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο.(1)

Επιστροφή