ΦΕΚ 200/Α/12.12.2019

  • 12 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. Πράξη 43 της 11-12-2019

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής.(1)

Επιστροφή