ΦΕΚ 4545/Β/11.12.2019

  • 11 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 87473

Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Νομού Χαλκιδικής (ΤΑΕΦΚ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ).(2)

Επιστροφή