ΦΕΚ 729/Δ/09.12.2019

  • 10 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. Π.Δ.20-11-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Ν. Έβρου) στο Ο.Τ. 142.(1)

Επιστροφή