ΦΕΚ 3366/Β/28.08.2017

  • 28 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 9992/121384

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων.(2)

Επιστροφή