ΦΕΚ 721/Δ/09.12.2019

  • 10 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 7032

Μείωση του πλάτους της περιμετρικής ζώνης απαγόρευσης ανέγερσης βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης σε τμήμα της περιμέτρου του οικισμού Ριζού του Δήμου Σκύδρας της Π.Ε. Πέλλας, για την εγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τυποποιημένων τροφίμων της εταιρείας «Χαλβατζής Μακεδόνικη A.B.Ε.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 7 παρ. 3 του από 24-04-1985 π.δ. (ΦΕΚ 181/Δ΄/03-05-1985).(2)

Επιστροφή