ΦΕΚ 4443/Β/03.12.2019

  • 03 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 88/6

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λευκάδας - Σύσταση Υποκαταστήματος Λευκάδας στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».(3)

Επιστροφή