ΦΕΚ 713/Δ/03.12.2019

  • 04 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/507960/364109/10406/4070

Έγκριση οριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Τούμπα Βαρδάρ» Δ. Χαλκηδόνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.(1)

Επιστροφή