ΦΕΚ 142/Α/18.09.2017

  • 28 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 101

Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Σίμος Ιωαννίδης» της Δημοτικής Κοινότητας Φλωρίνης του Δήμου Φλώρινας ως Τοπικής Κοινότητας. Συγχώνευση των Τοπικών Κοινοτήτων «Σίμος Ιω-αννίδης», «Κορυφή» και «Τρίβουνον» της Δημοτικής Ενότητας Φλωρίνης του Δήμου Φλώρινας.(2)

Επιστροφή