ΦΕΚ 4456/Β/06.12.2019

  • 06 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 124349

Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας, διαδικασίας και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή των στεγασμένων χώρων παιδικής αναψυχής στο καθεστώς του ν. 4442/2016 (Α’ 230).(1)

Επιστροφή