ΦΕΚ 705/Δ/29.11.2019

  • 02 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 2582/166887

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011, εντός των ορίων του οικισμού Μακρυχωρίου της Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.(1)

Επιστροφή