ΦΕΚ 701/Δ/29.11.2019

  • 02 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/5665/Φ270

1. Χαρακτηρισμός της Συνδετήριας οδού Μειλίχου της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) με την Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών, μήκους 2,18 χλμ., ως οδού του Tριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου. 2. Απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών γιαανέγερση κτιρίων και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στη ζώνη διέλευσης της οδού, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998 (Α΄169) καθώς και της τροποποίησής του με το π.δ. 221/1999 (Α΄188).(1)

Επιστροφή