ΦΕΚ 697/Δ/29.11.2019

  • 02 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 2527

Tροποποίηση απόφασης καθορισμού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμού Τσονίων της Δ.Ε. Μανταμάδου του Δήμου Λέσβου (ΦΕΚ 289/ Δ΄/12.6.2007).(3)

Επιστροφή