ΦΕΚ 697/Δ/29.11.2019

  • 02 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 2556

Tροποποίηση καθορισμού αποδέκτη για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Μεσοτόπου στη θέση Ταβάρι (ΦΕΚ 1398/Β΄/2001).(2)

Επιστροφή