ΦΕΚ 697/Δ/29.11.2019

  • 02 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 2594

Tροποποίηση καθορισμού αποδέκτη για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Σιγρίου (Ε.Ε.Λ. Σιγρίου) (ΦΕΚ 1398/Β΄/2001).(1)

Επιστροφή