ΦΕΚ 696/Δ/29.11.2019

  • 02 Δεκεμβρίου 2019

Απόφ. 230723

Καθορισμός ορίων παραλίας στην θέση «ΔΙΧΑΛΙ» Τ.Κ. Κατωμερίου Δ. Μεγανησιού Ν. Λευκάδας.(3)

Επιστροφή