ΦΕΚ 141/Α/22.09.2017

  • 28 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 99

Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων.(1)

Επιστροφή