ΦΕΚ 4400/Β/29.11.2019

  • 29 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 262114

Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.(2)

Επιστροφή