ΦΕΚ 689/Δ/20.11.2019

  • 21 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. Π.Δ.4-11-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμός όρων δόμησης.(1)

Επιστροφή