ΦΕΚ 685/Δ/20.11.2019

  • 21 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. Π.Δ. 29-10-19

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού Παστίδας κτηματολογική μερίδα 30 γαιών Παστίδας της ομώνυμης Δημοτικής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης νηπιαγωγείου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.(1)

Επιστροφή