ΦΕΚ 680/Δ/19.11.2019

  • 21 Νοεμβρίου 2019

Απόφ. 167750/3566

Τροποποίηση της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 33.(3)

Επιστροφή